Het Spirit-MKB Programmma

Wij helpen jouw MKB bedrijf toekomstbestendig te maken met ons ontwikkelprogramma.

Ben jij een ondernemer die zich durft te confronteren met de vraagstukken van deze tijd en de uitdagingen ook echt wil aangaan? Wil jij werken aan een heldere koers voor jouw bedrijf en het inzetten van energie om deze koers ook daadwerkelijk te realiseren? Dan is het SPIRIT-mkb programma iets voor jou.

Wat houdt het programma in?

Routekaart
Het programma bestaat uit zeven stappen waarin je samen met iemand uit jouw eigen organisatie en vijf andere ondernemers werkt aan jouw eigen Coherence Routekaart. Deze routekaart geeft antwoord én richting op jouw specifieke uitdagingen en is gebaseerd op het Coherence werkmodel. Het programma is ontwikkeld door House of Coherence en TED-B Associates. Het is uniek omdat er geen vergelijkbaar programma bestaat qua inhoud, prijs, begeleiding en compleetheid.

Scan
Het programma start met een scan die inzicht geeft in zes cruciale organisatietopics. De uitkomsten van deze scan vormen jouw uitgangspunten voor de verschillende sessie-onderdelen, die leiden naar jouw eigen strategische routekaart. Tijdens de zeven interactieve sessies ga je aan de slag met de theorie, werk je aan jouw leiderschap en krijg je feedback van andere ondernemers en begeleidende adviseurs. Het programma biedt handvatten om te sturen op een door jou en jouw team uitgestippelde koers en om te gaan werken aan projecten die voortvloeien uit de routekaart. Het resultaat is een concreet plan met korte- en lange termijn doelen.

Voor wie is het programma geschikt?

Het programma is geschikt voor ondernemingen met ca. 25 tot 150 medewerkers en een opleidingsniveau van MBO+ / HBO / WO. Het vraagt een tijdsbesteding van 7 dagen aan bijeenkomsten en ca. 14 x 0,5 dag aan voorbereidingen met jouw kernteam. Er dienen altijd 2 deelnemers per onderneming te zijn.

Wat levert het mij op?

Het SPIRIT-mkb programma is bijzonder en super compleet dankzij het zeer professionele en ondersteunde gedachtengoed van House of Coherence en de begeleiding van ervaren organisatieadviseurs die zelf ook ondernemer zijn. Je profiteert direct van een netwerk van gelijkgestemde ondernemers, waardoor je vooral van elkaar kunt leren en vaak zeer veel overeenkomende ondernemingsvragen hebt.

Wat krijg je voor jouw investering? Met het SPIRIT-mkb programma ontdek je welke energie er ontstaat als jouw team helder heeft wat er moet gebeuren en in welke richting jouw onderneming gaat koersen. Je bouwt aan een concreet plan met korte- en lange termijn doelen in een compleet 7-daags programma voor 2 personen (incl. intake) met een looptijd van ca. 6 maanden.

Wat krijg je voor jouw investering?

Voorkom dat je het overzicht verliest en te weinig controle hebt over de toekomst van jouw bedrijf. Voorkom ook dat medewerkers gaan lopen omdat ze perspectief missen.

In plaats daarvan ontdek je welke energie er ontstaat als niet alleen bij jou, maar ook bij jouw team helder is wat er moet gebeuren en in welke richting jouw onderneming gaat koersen. Bouw aan een concreet plan met korte- en lange termijn doelen.

  • Compleet 7-daags programma voor 2 personen (incl. intake). Looptijd ca. 6 maanden
  • Zorgvuldige intake inclusief scan die voor de 7 sessies jouw startpunt vormt
  • Volgens een beproefde methode ga je koers zetten van jouw huidige positie naar de door jou gewenste positie.
  • Duidelijke instructies voor uitwerking opdrachten door eigen kernteam
  • Tijdens het gehele traject support van zeer ervaren organisatieadviseurs
  • 7x lunch + 1x (afsluitend) diner 
  • Waardevolle feedback van collega ondernemers tijdens de laatste sessie

Kosten zijn: € 640 p.p. per dag, totale investering per deelnemende organisatie:  € 8960 excl. 21% BTW

Locatie: altijd op een centrale locatie die gekozen wordt op basis van ingeschreven deelnemers

De kosten voor deze cursus zijn hiermee een fractie van de kosten die met een in-company traject zijn gemoeid

Opzet programma

Aan elke sessie wordt ingezet met een blokje theorie, die je tijdens de cursusdag direct vertaalt naar je eigen praktijk. Samen met je collega-ondernemer ga je aan de slag met de interactieve werkvormen, waarmee de strategie steeds meer vorm krijgt. Ook werk je aan het leiderschap, waarmee je deze strategie tot leven brengt en mensen aan je weet te verbinden. Op basis van de scans en de validatie daarvan ga je direct over tot analyse en helpen wij jou bij de praktische planvorming.

Het programma start met zorgvuldige voorbereiding
Eén van de programmaleiders neemt contact met je op.
Na ontvangst van de benodigde gegevens brengen we eerst zorgvuldig de huidige situatie in beeld. Dit traject wordt jou vrijwel geheel uit handen genomen.

  • Online scan wordt door ons ingezet. Samen met jouw team draag jij zorg voor tijdige invulling daarvan.

Op basis van onze instructie maak jij een beschrijving (levenslijn) van jouw organisatie.
Intake: we nemen de resultaten van de scan en de levenslijn met jou door en we inventariseren jouw wensen en verwachtingen.

 

Sessie 1: Organisatie in beeld: werk aan jouw missie

Maak kennis met de andere deelnemers. Leren van andere ondernemers zien wij als een belangrijk onderdeel van deze course. Op basis van de aangereikte inzichten ga je de missie valideren.

Sessie 2: Het (leiderschaps)team

Bij deze sessie vormt de door jou uitgevoerde team-leiderschapscan het startpunt. Je gaat deze broninformatie verder verrijken met cruciale inzichten. Zo ontstaat op deze dag op basis van analyse een diepgaand inzicht in jouw noodzakelijke leiderschapsteam. Ook start je direct met planvorming om tot de gewenste situatie te kunnen komen.

Sessie 3: Zicht op jouw markt

Kijk rond in de omgeving en zie welke trends en ontwikkelingen relevant zijn voor jouw organisatie. Beoordeel nog eens zorgvuldig de dynamiek in jouw markt en beoordeel ook het toekomstperspectief. Mede op basis daarvan, gaan we op dag 3 ook op basis van de analyse over tot de noodzakelijke planvorming.

Sessie 4: Hoe stevig is ons fundament

Tijdens deze sessie kijken we naar een complex aantal factoren die tesamnen jouw fundament vormen.  Natuurlijk kijken we in dit verband ook naar de waarde die gecreëerd wordt voor medewerkers, lanten en voor de onderneming zelf. Op basis van de validatie en de analyse daarvan stellen we het actieplan op.

Sessie 5: Werken met een business model

Bepaal hoe je je ambities tot werkelijkheid maakt. Jouw hulpmiddel is wederom een vooraf ingevulde scan. de business-scan. Met de informatie uit de vorige sessies ga je aan de slag om een goed onderbouwd en vooral Coherent business model op te bouwen. Wij helpen je met het inpassen van de puzzelstukjes. Natuurlijk maakt een sterkte-zwakte analyse deel uit van het programma van deze dag.

Sessie 6: Ambities realiseren: het plan

Op deze laatste dag komen alle overwerpen bij elkaar. 
We lopen nog eens langs de 6 velden van het business model. We gaan zorgvuldig vaststellen wat er nog nodig is om tot de juiste invulling te kunnen komen. We stellen als het ware een 1000 dagen plan op waarbij we vaststellen welke projecten met welke priorisering en met welke beoogde doelen ingezet moeten gaan worden.

Na afsluiting van sessie 6 heb je de belangrijkste ingrediënten voor jouw unieke business-plan vastgesteld. Je hebt als het ware een 80% versie ontwikkeld. Na afloop van sessie 6 plan jij met jouw kernteam een informatie/ inspiratiesessie met al jouw medewerkers. Wij vertellen jou hoe je dit op een juiste manier opzet. Doel is dat alle medewerkers geïnformeerd worden én dat ze de kans krijgen om aan te vullen waar dat mogelijk noodzakelijk is. Uit deze sessie ontstaat jouw 100% Coherence Routekaart inclusief de projecten die nodig zijn om de ambities ook daadwerkelijk te kunnen gaan invullen.

Sessie 7: Oefening baart kunst!

Tijdens sessie 7 presenteer jij jouw Coherence Routekaart aan jouw kritische collega deelnemers. Dat is de generale repetitie voor de presentatie in jouw eigen onderneming. We sluiten deze dag af met een gemeenschappelijk diner.